Csempe  •  Járólap  •  Fürdőkád  •  Zuhanykabin  •  Csaptelep  •  Fürdőszobabútor
Csempe Péringer.hu címlap
 
Címlap  •  Termékek  •  Akciók  •  Kérdések és válaszok  •  Kapcsolat
 

Adatkezel�sA Csempe-P�ringer.hu (P�ringer-Ker Kft.) nyilatkozat�t a szem�lyes adatok kezel�s�r�l �s v�delm�r�l az al�bbiakban olvashatja. K�rem, hogy figyelmesen olvassa el, mert szolg�ltat�saink csak ezen nyilatkozat elfogad�s�val vehet�ek ig�nybe.

 

Automatikusan napl�zott inform�ci�k
Rendszer�nk automatikusan regisztr�l n�h�ny inform�ci�t a honlapunkon tett l�togat�s�r�l. Ezek az infomr�ci�k nem alkalmasak a l�togat�ink egyedi el�r�s�re, �s semmilyen form�ban nem kapcsoljuk �ssze a felhaszn�l�k �ltal megadott egy�b adatokkal. Ezeket az inform�ci�kat csak �s kiz�r�lag �sszes�tett form�ban haszn�ljuk a szolg�ltat�saink min�s�g�nek jav�t�s�ra, illetve statisztikai c�lokra. (IP c�m, a megtekintett oldal c�me, az el�z�leg megtekintett oldal c�me, a l�togat�s id�pontja, a b�ng�sz� adatai, haszn�lt oper�ci�s rendszert).

 

Cookie-k haszn�lata
Egyes szolg�ltat�saink �gynevezett cookie-t (s�tit) helyeznek el felhaszn�l�ink sz�m�t�g�p�n, ami arra szolg�l, hogy a rendszer�nk felismerje az adott sz�m�t�g�pet minden alkalommal, amikor valaki ugyanarr�l a sz�m�t�g�pr�l l�togat a honlapunkra. A cookie-k tartalmazz�k azokat az inform�ci�kat, amiket az adott sz�m�t�g�p felhaszn�l�ja �ll�tott be a honlapunk haszn�lat�val kapcsolatosan. A cookie-k kiz�r�lag a felhaszn�l�k azonos�t�s�t �s a szem�lyre szabott szolg�ltat�saink m�k�d�s�t szolg�lj�k. Ezeket m�s c�lra nem haszn�ljuk.

A cookie-k fogad�sa letilthat� a felhaszn�l� �ltal, vagyis a saj�t sz�m�t�g�p�n tudja kikapcsolni. Amennyiben a saj�t sz�m�t�g�p�n letiltja a cookie-k fogad�s�t, a honlapunkon a regisztr�ci�hoz k�t�tt tartalmak megtekint�se az �n sz�m�ra technol�giai okok miatt nem lesz lehets�ges. Regisztr�ci�hoz k�t�tt tartalmak megtekint�se csak cookie-kat fogad� sz�m�t�g�pr�l lehets�ges.

 

Egyedi el�r�sre alkalmas adatok
Egyes szolg�ltat�saink ig�nybev�tel�hez regisztr�ci� sz�ks�ges. Az egy�ni el�r�sre alkalmas adatokat a legnagyobb k�r�ltekint�ssel kezelj�k, �s gondosan �gyel�nk arra, hogy ne ker�ljenek illet�ktelen kez�be. A felhaszn�l�ink �ltal megadott egyedi el�r�s�re alkalmas adatokat (pl. n�v, e-mail, c�m, telefonsz�m) kiz�r�lag arra a c�lra �s csak addig haszn�ljuk, amire az egy�n el�zetesen hozz�j�rul�s�t adta, regisztr�lt.

Ezeknek az adatoknak a kezel�se �nk�ntes hozz�j�rul�son alapul, melyeket a felhaszn�l� el�zetes �r�sbeli enged�lye n�lk�l harmadik f�l r�sz�re semmilyen k�r�lm�nyek k�z�tt nem adunk ki (a t�rv�nyben el��rt kiv�telekt�l eltekintve). Egyes inform�ci�kat �sszes�tett statisztikai form�ban nyilv�noss�gra hozhatunk annak �rdek�ben, hogy szolg�ltat�saink m�k�d�s�r�l t�j�koztassuk az �rdekl�d�inket.

Feliratkoz�s h�rlev�lre
A felhaszn�l�t el�zetesen t�j�koztatjuk arr�l, hogy milyen jelleg� �s mennyis�g� k�ldem�nyre sz�m�that. A felhaszn�l� sz�m�ra kiz�r�lag azokat a szolg�ltat�sokat ny�jtjuk, amihez az el�zetes hozz�j�rul�s�t adta, �s csak addig, am�g nem k�ri annak megsz�ntet�s�t (pl. leiratkozik a h�rlev�lr�l). H�rlevel�nkre val� feliratkoz�s �nk�ntes, mellyel a felhaszn�l� elfogadja a regisztr�ci�s felt�teleket.

Felhaszn�l�inknak hetente maximum egy h�rlevelet k�ld�nk, amiben a hidegburkol�s ter�let�n megjelent �jdons�gokr�l, term�keink felhaszn�l�si �s be�p�t�si m�dj�r�l, aktu�lis aj�nlatainkr�l, ritk�n partnereink k�zvet�tett aj�nlatair�l t�j�koztatunk.

A harmadik f�lt�l sz�rmaz� k�zvet�tett aj�nlatok eset�ben a hirdet� harmadik f�l gazdas�gi rekl�mtev�kenys�gre vonatkoz� jogszab�lyok alapj�n rekl�moz�nak, a P�ringer-Ker Kft. pedig a rekl�m k�zz�tev�j�nek min�s�l, �s a felek felel�ss�ge is ennek megfelel�en alakul.

 

Linkek, bannerek
Honlapunkon tal�lhat olyan linkeket, hivatkoz�sokat �s bannereket, amik m�s szolg�ltat�k, gy�rt�k, keresked�k weboldal�ra mutatnak. Ezeket a kifele mutat� hivatkoz�sokat rendszeresen ellen�rizz�k, �s mindent elk�vet�nk annak �rdek�ben, hogy csak olyan oldalakkal biztos�tsunk kapcsolatot, melyek hasonl�an magas tartalmi �s technikai k�vetelm�nyeknek tesznek eleget. Ezeknek a k�ls� szolg�ltat�k adatv�delmi �s adatkezel�si gyakorlat��rt a P�ringer-Ker Kft. nem v�llal felel�ss�get.

 

< Vissza a nyit�lapra

 

 

 

Nyitólap  •  Fel  

Veszprém    Várpalota    Ajka    Zirc    Balatonfüred    Balatonalmádi    Tapolca    Herend

Címlap  •  Kapcsolat  •  Szerzői jogok  •  Adatkezelés

 

© 2011 Csempe-Péringer.hu

 

Partnereink: Irodabútor - Teirodad.hu, TV-fotel